شیطان را هست اذن حق
هر آنچه کرد داشته حق
لکن تو راست ناممکن
بی عون خیل ملحق

از یسار و از یمین
ز پیش و از واپسین
هر گربزی رو نما
محروم نئی همچنین 

هرکو ز ما دل برید
تو را به یاری گزید
قلم دادم دستتان
بر لوحتان پس کشید 

گمراهان و مؤمنين
تانند شوند همنشين
از برکت گفت و گوی
با هم شوند بهگزین

منبع : حاجي محمد شادكام |نیروی سوم منبع : |نیروی سوم
برچسب ها :